Perry, 52 jaar

In 2011/2012 heb ik een aantal maanden een coachingstraject bij Rocus doorlopen.

Ik had recent een switch gemaakt van een lijnfunctie in dienstverband in de industrie naar een rol als zelfstandig ondernemer (adviseur, ZZP-er) in de zorgsector. Een groter contrast kon ik niet bedenken. Daarbij liep ik o.a. aan tegen het ontbreken van handvatten om mezelf goed aan de markt te “verkopen”. In mijn zoektocht naar ondersteuning daarin, vond ik bij Rocus een goede klik.

In de veronderstelling vooral aan de slag te gaan met methoden en technieken werd ik positief verrast door de aanpak van Rocus, die zich in eerste instantie voornamelijk richtte op menselijk gedrag. Aan de hand van een boeiend gedragsmodel en reflectie op mijn eigen praktijkvoorbeelden kreeg ik meer begrip van gedrag en handelen van zowel mezelf als anderen en hoe ik daar op kan anticiperen. Ondanks dat ik in het verleden reeds diverse trainingen, waar dit aspect aan de orde kwam, had doorlopen, voegde de aanpak van Rocus daar weer interessante elementen aan toe. Vervolgens kwamen ook de verkoopaspecten aan bod, waarbij de waarde van het eerste gedeelte zichzelf bewees. Een mooie manier om het kwartje bij mij te laten vallen!

Gedurende het traject heb ik Rocus ervaren als iemand waarbij ik mijzelf bloot durfde te geven, een coach die de vinger op neutrale wijze op de zere plek wist te leggen en mij tot actie wist te bewegen op voor mij ongemakkelijke onderwerpen.

Al met al een voor mij zinvol traject waarin Rocus, niet in de laatste plaats vanwege zijn prettige persoonlijkheid, er voor heeft gezorgd dat ik niet alleen mijn weg beter weet te vinden als “verkoper” van mezelf, maar ook heeft gezorgd voor een beter inzicht in mijzelf en het effect daarvan op anderen.